Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim
4.Sınıf Türkçe Sıfatlarla İlgili Sorular
2010-07-25
tarihinde
4.Sınıf Türkçe Soruları
kategorisine
yazılı
ekledi.

1.    "Yeşil Vadi'den geçerek köyümüze geldik." cümlesinde varlığın özelliği renk yönün­den belirtilmiştir. Benzer bir kullanım aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?

A.  Birkaç adam köyümüze geldi.              B.  Uzun çocuk basket oynuyordu.

C.  Bakkaldan beyaz peynir aldım.            D.  Yaşlı kadın yatağına uzandı.

 

2-Varlığın rengini, biçimini, durumunu, sayısı­nı bildiren sözcükler sıfattır.

Aşağıdaki dizelerin hangisinde varlığın rengini bildiren bir sözcük kullanılmıştır?

A.  Hükmediyor uçsuz bucaksız göklere.              B.  Aşıyor yüce dağları, engin denizleri.

C. Altın saçları dalgalanıyor rüzgârda.                 D. Yeleleri alevden al bir ata binmiş.

 

3-Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde varlığın durumunu belirten bir sözcük kullanılmamıştır?

A.  İki karpuz bir koltuğa sığmaz.             B.  Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.

C.  Keskin sirke küpüne zarar verir.          D. Yumuşak huylu atın çiftesi sert olur.

 

4-  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "iyi" sözcüğü varlığı niteler biçimde kullanılmamıştır?

A. Çok düşün, iyi yaz.                                 B. İyi kalpli insanlar toplumda her zaman sevilir.

C. İlçemizde, iyi üretici yarışması yapıldı.    D. Kasap Kamil iyi adamdır.

 

5-  Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisi varlığı niteler biçimde kullanılmıştır?

A.  Büyüğümüzdür dedik, saygı gösterdik.                     B.  Bayramda büyüklerin elleri öpülür.

C. Ankara çevresinde büyük çiftlikler vardır.        D. Büyüklük gösterip bizi affetti.

 

6-Aşağıdaki isim tamlamalarından hangisinin çeşidi diğerlerinden farklıdır?

   A-karpuz kabuğu             B-ağacın dalları               C-kapının kolu                D-masanın gözü

 

7-Aşağıdaki bileşik isimlerden hangisi, sıfat tamlamasından oluşmamıştır?

A)Adapazarı               B)Karakol                C)Akdeniz               D)Karaköy

 

8-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir kullanılmıştır?

    a)Ahmet, o suçu işleyemez.                         b)O, en çok sevdiğim hayvandır.

    c)Siz- o kalemleri nereden aldınız?              d)O palto, insanı hiç üşütmüyor

 

 

9-    "Bizler toplumun refahını düşünen insanla­rız." cümlesinde varlığın yerini tutan söz­cük hangisidir?

A. toplumun          B. Düşünen      C. bizler                      D. Refahını

 

10-.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ihtiyar” kelimesi, sıfat olarak kullanılmamıştır?

   a)İhtiyar insan, çabuk yorulur.                       b)İhtiyarlar olmasaydı, başımıza neler gelirdi!...

   c)Köydeki ihtiyar teyzeyi özlüyorum.                         d)İhtiyar köylünün elleri, çatlak çatlak olmuştu.

 

11. Bahçenin tahta kapısı ansızın açıldı.” Cümlesinde altı çizili kelimelerin çeşitleri, sırasıyla hangi seçenekte verilmiştir?

A. isim-isim-sıfat         B. isim-sıfat-isim       C. isim-sıfat-sıfat        D. isim-sıfat-zamir

 

12-  “Ali,  sarı yapraklar arasında iki ayva gördü.”cümlesinde geçen sıfatlar aşağıdakilerden hangisinde doğru  verilmiştir?

  A) Ayva  -  sarı              B) iki  - yaprak             C) Ali – yaprak            D) sarı – iki

 

13- “Bizim köy,bu taşlı yolun sonundadır.”cümlesinde geçen“bizim ve taşlı” kelimeleri için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

  A)  Sıfat – isim         B)  Fiil  -Zamir      C) Zamir   - Yüklem        D) Zamir -  Sıfat

 

14. “Kardeşim beyaz bilyelerini alıp evimizin küçük bahçesinde oyun oynadı.” Cümlesinde varlıkların özelliklerini belirten kaç kelime vardır?

 a) 1                                 b) 2                         c) 3                       d) 4

 

15-Aşağıdakilerden ifadelerden hangisi zamirlerin tanımıdır?

A) Özel isimlerden sonra gelir.                  B) İsimlerden önce gelirler.

C) İsimlerden sonra gelir.                         D) İsimlerin yerini tutarlar.

Facebook'ta Paylaş 4.Sınıf Türkçe Sıfatlarla İlgili Sorular Google'da ara FriendFeed'de paylaş 4.Sınıf Türkçe Sıfatlarla İlgili Sorular İndir


1
halil doğanr2011-02-23 16:32:51
1. \"Yeşil Vadi\'den geçerek köyümüze geldik.\" cümlesinde varlığın özelliği renk yönün­den belirtilmiştir. Benzer bir kullanım aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır? A. Birkaç adam köyümüze geldi. B. Uzun çocuk basket oynuyordu. C. Bakkaldan beyaz peynir aldım. D. Yaşlı kadın yatağına uzandı. 2-Varlığın rengini, biçimini, durumunu, sayısı­nı bildiren sözcükler sıfattır. Aşağıdaki dizelerin hangisinde varlığın rengini bildiren bir sözcük kullanılmıştır? A. Hükmediyor uçsuz bucaksız göklere. B. Aşıyor yüce dağları, engin denizleri. C. Altın saçları dalgalanıyor rüzgârda. D. Yeleleri alevden al bir ata binmiş. 3-Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde varlığın durumunu belirten bir sözcük kullanılmamıştır? A. İki karpuz bir koltuğa sığmaz. B. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. C. Keskin sirke küpüne zarar verir. D. Yumuşak huylu atın çiftesi sert olur. 4- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde \"iyi\" sözcüğü varlığı niteler biçimde kullanılmamıştır? A. Çok düşün, iyi yaz. B. İyi kalpli insanlar toplumda her zaman sevilir. C. İlçemizde, iyi üretici yarışması yapıldı. D. Kasap Kamil iyi adamdır. 5- Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisi varlığı niteler biçimde kullanılmıştır? A. Büyüğümüzdür dedik, saygı gösterdik. B. Bayramda büyüklerin elleri öpülür. C. Ankara çevresinde büyük çiftlikler vardır. D. Büyüklük gösterip bizi affetti. 6-Aşağıdaki isim tamlamalarından hangisinin çeşidi diğerlerinden farklıdır? A-karpuz kabuğu B-ağacın dalları C-kapının kolu D-masanın gözü 7-Aşağıdaki bileşik isimlerden hangisi, sıfat tamlamasından oluşmamıştır? A)Adapazarı B)Karakol C)Akdeniz D)Karaköy 8-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir kullanılmıştır? a)Ahmet, o suçu işleyemez. b)O, en çok sevdiğim hayvandır. c)Siz- o kalemleri nereden aldınız? d)O palto, insanı hiç üşütmüyor 9- \"Bizler toplumun refahını düşünen insanla­rız.\" cümlesinde varlığın yerini tutan söz­cük hangisidir? A. toplumun B. Düşünen C. bizler D. Refahını 10-.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ihtiyar” kelimesi, sıfat olarak kullanılmamıştır? a)İhtiyar insan, çabuk yorulur. b)İhtiyarlar olmasaydı, başımıza neler gelirdi!... c)Köydeki ihtiyar teyzeyi özlüyorum. d)İhtiyar köylünün elleri, çatlak çatlak olmuştu. 11. “Bahçenin tahta kapısı ansızın açıldı.” Cümlesinde altı çizili kelimelerin çeşitleri, sırasıyla hangi seçenekte verilmiştir? A. isim-isim-sıfat B. isim-sıfat-isim C. isim-sıfat-sıfat D. isim-sıfat-zamir 12- “Ali, sarı yapraklar arasında iki ayva gördü.”cümlesinde geçen sıfatlar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) Ayva - sarı B) iki - yaprak C) Ali – yaprak D) sarı – iki 13- “Bizim köy,bu taşlı yolun sonundadır.”cümlesinde geçen“bizim ve taşlı” kelimeleri için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Sıfat – isim B) Fiil -Zamir C) Zamir - Yüklem D) Zamir - Sıfat 14. “Kardeşim beyaz bilyelerini alıp evimizin küçük bahçesinde oyun oynadı.” Cümlesinde varlıkların özelliklerini belirten kaç kelime vardır? a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 15-Aşağıdakilerden ifadelerden hangisi zamirlerin tanımıdır? A) Özel isimlerden sonra gelir. B) İsimlerden önce gelirler. C) İsimlerden sonra gelir. D) İsimlerin yerini tutarlar
1
Bu program hakkındaki düşünceleriniz?